Startstöd

Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet 2021‑2027


Regeringen har nu beslutat att från och med 1-april 2024 kan även jordbruksföretag få stöd från den Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks­fonden (EHFVF).


Sverige har 639,5 miljoner kronor för att främja ett hållbart vattenbruk i landet. En del av  stödet ges till nystartade vattenbruksföretag som kan få 40% av sina investerings- och lönekostnader tillbaka.  

EHFVF stöd vattenbruk
Hjälp stöd med ansökan om stöd för landbaserad fiskodling i RAS

VI hjälper dig med ansökan


Vi har erfarenhet av att söka inom EU-stödprogram och kan hjälpa dig med ansökan.


Ditt företag kan få stöd upp till 6 miljoner kronor vilket översätts till en investeringskostnad av 15 miljoner.


Det går förstås att investera mindre än 15 miljoner och ändå få 40% utbetalat i stöd från fonden. Dock det lägsta stöd som betalas ut är 24000 kr.  

Jordbruksverket


Stöd söks via Jordbruksverket. Läs mer om vilka stöd som finns och mer om fonden på Jordbruksverkets webbsida.

Återkom sedan till oss om du vill få hjälp med en ansökan och kom igång med din egen landbaserad fiskodling.


Skriv din egen saga. 


JOrdbruksverket Havs fiskeri och vattenbruks fonden
unsplash