Automatiskt mätning av nitrit & nitrat i realtid

1.


Realtid och automatisk

Mätning av nitrit och nitrat görs automatisk och i realtid. Resultat skickas över molnet till dataportalen, Datamonitrix för analys på distans. Inga provflaskor eller labbanalysiser behövs. Aquamonitrix gör labbkvalitetsanalys och du får resultatet och en tidsserie av nitrit och nitratnivåer över tid. 

2.


Välfärd

Fiskens välfärd är ytterst viktigt för en fiskuppfödare. Nitrit blockerar fiskens förmåga att ta upp syre och det är viktigt att nivåerna hålls så lågt som möjligt.

Även nitrat har en negativpåverkan på fisken och bör hållas ner genom vattenutbyte eller användning av denitrifikation alternativt akvaponi.

Aquamonitrix ger dig bra koll på vilka nivåer som finns i din anläggning och även hur mycket kväve som kommer i utloppet. Det ger dig mer kontroll över systemet och fiskar som mår bra.  

3.


Labbkvalitet utan labb

 Åtgärda problemen innan de händer genom att ha en regelbunden koll över nitrit och nitrathalter i systemet. Datan är av labbkvalitet och har testats av oberoende analytiker samt jämförts med godkända labbresultat. Aquamonitrix använder jon-kromatografi och UV-LED för att ge en bild som även daglig mätning av nitrit och nitrat inte kan ge.

Datan ger tillsynsmyndigheter och dina ansvariga en mycket bättre översyn av vad som faktiskt händer på odlingen och en historisk bild av nivåerna över tid.    

Vattenbruk! 

Men mycket mer!


Utrustningen är robust och kan mäta in situ (dvs ute i fältet och på plats). Vattenprovet behöver inte transporteras till labbet. Resultatet kan skickas genom molnet till en dator eller mobiltelefon.


Förutom alla användningsområden inom vattenbruk kan Aquamonitrix användas för:


Mätning direkt ut i fältet utan provflaskor!

Aquamonitrix gör labbanalys av nitrit och nitrat och skickar resultat i realtid över molnen till din dator eller telefon. Prov tas automatiskt av instrumentet direkt ifrån fältet och ger dig en tidsserie av mätningar istället för ett prov vid den tidspunkt som du råkar vara ute i fältet. Detta tillåter en mycket bättre tolkning av resultat kopplad till andra "event" som avrinning, torra eller regniga perioder eller oregelbunden utsläpp.   

Reningsverk, på fältet eller inom vattenbruk


Aquamonitrix är robust och portabel men kan även monteras stationärt. 


Prov tas automatiskt och analyseras på plats.


Tidsserier av nitrit och nitrat ökar sannolikheten av en korrekt tolkning av datat och kan ge information som man kan annars missa. 

Vill du veta mer?  

Kontakta oss för mer information eller en demonstration av utrustningen. Om du har behov av nitrit- eller nitratanalys kan Aquamonitrix funka för dig