Projekt

State Research Institute - Mecklenburg-Western Pomerania - Institute of Fisheries


Landbaserad fiskodling med fokus på forskning på gös i kommersiell skala. RAS gösproduktion från avel och yngel till matfisk. Nitrifikation biofilter, denitrifikation, självrening yngeltankar, säsongsrum för romproduktion flera gånger per år.

RAS landbaserad fiskodling av gös exempel konstruktion
akvaponi odling RAS fiskodling av tilapia och produktion av grönsaker

ECF Akvaponik Berlin


Akvaponiksystem för den urbana miljön. Lågenergi landbaserad recirkulerande system (RAS) med trummfilter, biofilter, runda fisktankar och UV desinficering. Tilapia och örter är lokalproducerade i systemet.


Swissshrimp AG


Tvåvånings landbaserad marin RAS designat för uppfödning av tropiska saltvattensräkor för den lokala Schweiziska marknaden. Trummfilter, biofilter, protein skimmare, denitrifikation, UV och syre används inom systemet.

Produktion av räkor i landbaserad akvakultur system (RAS) marin produktion saltvatten